جلسه 50 به علاوه | Singlesearch از 50

[58] مایکل De Luca Productions و Trigger Street Productions، [59] با ویژگی های “Universal Pictures and Focus” حقوق خود را در سه ماهه مارس 2012 تأمین کردند. [60] جهانی نیز توزیع کننده فیلم است. چارلی Hunnam اصلی در نقش کریستین گری در کنار داکوتا جانسون در نقش آناستازیا استیل ریخته شد، [61] [62] اما وب