تماس با زنان بالای 50 سال | 50 تجربه Plus Treff

همزمان با انتشار کتاب و محبوبیت شگفت انگیز آن، جراحات مربوط به BDSM و استفاده از اسباب بازی جنسی به طرز چشمگیری افزایش یافت. در سال 2012، سال بعد از انتشار این کتاب بود وب سایت مورد اعتماد برای پیدا کردن عشق جدید برای افراد بالای 50 در آلمان 50Liebe است. در حال حاضر به