تماس با بالاتر از 50 | آشنایان زن از 50

این کتاب برخی از اعترافات را به دست آورد. در دسامبر 2012، آن ها عنوان “داستان های محبوب” و “کتاب سال” را در جوایز کتاب انگلستان برنده کردند. [34] [35] همان در همان ماه، ناشران هفتگی به نام ای. ال. جیمز «شخص انتشارات از سال ‘، یک تصمیم که انتقاد در لس آنجلس تایمز و